Posjetite Skadar

Skadar je jedan od najstarijih gradova u Albaniji, koji se nalazi na Skadarskom jezeru, udaljen 20 kilometara od Jadranskog mora i 120 kilometara od glavnog grada Tirane.


On je važan kulturni i ekonomski centar Albanije. Skadar je takođe poznat kao centar katolicizma u Albaniji i savršeni primjer da  različite religije mogu da žive zajedno u jednoj zemlji. Grad je osnovan u četvrtom vijeku prije nove ere i dugo je imao zastitnu ulogu - štitio je put trgovine na rijekama Drin i Bruna. Postao je glavni grad Ilirije u trećem vijeku prije nove ere. Potom su ga osvojili Rimljani, a nakon toga je bio deo srednjevjekovne Srbije dok ga nisu osvojili Turci 1479. godine. Postao je dio mlade države - Albanije - 1912. godine nakon Prvog balkanskog rata. Moderni Skadar je mjesto gdje su u porastu mašinska i prehrambena industrija kao i razvoj tekstilne i elektronske.

Glavna znamenitost grada je tvrđava Rozafa koja je izgrađena u trećem vijeku pre nove ere. Danas se tamo nalazi mali muzej, gdje se mogu videti Ilirski novčići, oružje iz Otomanske imperije kao i lični predmeti lokalnog stanovništva.

Iza tvrđave se nalazi Olovna džamija sa više kupula. Nazvana je olovnom jer je kamenje koje je korišćeno za njenu gradnju dobijeno topljenjem olova. Kao dokaz da je Skadar centar katolicizma u Albaniji je i franjevačka crkva Ruga-Ndre-Mjeda. U crkvi je pronađeno skladište oružja 1947. godine tako da je bila zatvorena do 1990. Trebalo bi da posjetite katedralu Svetog Stefana, koja je glavno rimokatoličko svetilište u Skadru. Istorijski muzej Skadra je smješten u kući otomanskog trgovca. Ovdje možete vidjeti arheološke artefakte i istorijske fotografije koje će vam reći puno toga o različitim periodima života ovog grada..

Skadar je veoma ponosan na spomenik Majke Tereze  - opatica je predstavljena sa rukama prekrštenim preko grudi kao simbol vjere koju je nosila kroz život. Albanci su veoma ponosni što iz njihove zemlje potiče ovakav svetac. Na oko 5 kilometara od grada nalazi se stari most Mes preko rijeke Kir, koji je jedan od najstarijih očuvanih mostova Otomanske imperije. U početku su postojala tri mosta ali je samo jedan sačuvan do danas. Njegova dužina iznosi 108 metara.

Neki turisti kažu da je Skadar prava duša Albanije sa svojim uskim ulicama i antičkim kućama koje se sjedinjuju sa kamenim zidovima i modernim zgradama.

Ovo je mjesto vrijedno posjete kako bi se osjetiio duh prave Albanije.