Hendikepirana Lica

Kako bismo čari Crne Gore učinili dostupnim i turistima sa teškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju, nastojimo da Vaše putovanje u Crnu Goru prilagodimo Vama, učinimo ga bezbijednim, ugodnim, obezbjedjujući individualnost, kao i bogate i sveobuhvatne sadržaje svima koji putuju sa nama! Od trenutka dolaska na aerodrome do odlaska, mi ćemo se pobrinuti da izadjemo u susret Vašim potrebama i željama: odgovarajući smještaj, najam auta, iznajmljivanje pomagala kao i mnogobrojne izlete.

S ciljem pružanja podrške, naši vozači i osoblje iz ostalih sektora na raspolaganju su našim gostima sa posebnim potrebama tokom cijelog boravka. Bez obzira da li putujete sami, koristite različita pomagala ili pomoć obučenih pasa, mi Vam obezbjedjujemo pomoć prilikom: ulaska i izlaska iz vozila, prtljaga, transfera, čuvanje i dostava pomagala….

Usluga obezbjedjivanja ličnog pratioca

Na Vaš zahtjev, Globtour Motenegro će obezbijediti i ličnog pratioca – stručno lice koje će brinuti o osobi sa poteškoćama u razvoju (čekiranje na šalteru, nesmetan prilaz terminalu kao i izlaz iz istog, čuvanje i dostava prtljaga, briga o redovnom uzimanju prepisanih medikamenata, briga o pomagalima koja lice koristi…). Sveukupno, Globtour Montenegro ulaže napore u sferi olakšavanja pristupa osobama sa poteškoćama u razvoju – kreirali smo posebnu listu odgovarajućih restorana, u slučaju i najmanjih medicinskih intervencija na raspolaganju je usluga obezbjedjivanja profesionalne njegovateljice, najam medicinskih pomagala uključujući invalidska kolica, oksigenoterapiju, najam vozila posebno prilagodjenih ovim licima, 24-oročasovnu brigu ličnog ljekara u hitnim situacijama.

Pristup za invalidska kolica posjeduju toaleti na svim našim aerodromima, veći broj muzeja i drugih javnih ustanova, pa čak i mnogobrojne kulturno-istorijske znamenitosti. Izuzetak predstavlja nekoliko starijih zdanja na kojima ovakve adaptacije nijesu moguće zbog arhitektonske koncepcije. Svi parking prostori obavezno predvidjaju posebno označena mjesta za osobe sa posebnim potrebama. Aerodromi Tivat i Podgorica imaju rješen prilaze i posebne toalete za prilagodjene navedenim licima.

Osoblje kompanije Globtour Montenegro će našim gostima pružiti osjećaj samostalnosti, ali i obezbijediti im sveobuhvatan spektar usluga i, narvno, predivne i nezaboravne uspomene sa odmora u Crnoj Gori!  

Naši konsultanti su Vam uvijek na raspolaganju da kreiraju ponudu prema Vašim željama ili da Vam prezentuju najbolju predloge.