Kotorski ljetnji karneval

Internacionalni ljetnji karneval,održava se u avgustu (ove godine: 30. jul - 2. avgust) na otvorenim prostorima gradske rive i Starog grada, uz učešće karnevalskih grupa iz Kotora, Crne Gore i inostranstva.

Slično zimskom karnevalu, i ljetnji karneval je namijenjen zabavi i slavlju na ulicama i trgovima. Kotorski karneval je dobio prestižnu turističku nagradu WBA za najbolju manifestaciju u 2005. godini u Crnoj Gori, kao i nagradu „21. novembar“ grada Kotora.