Festival Kadmov dan - Budva 2015

Ovo je Festival koji promoviše kulturno nasleđe grada Budve sa akcentom na antičko nasljeđe i na mit o Kadmu i Harmoniji.


05-06.Sept, Promoteri ovog događaja obučeni su u antičke toge, muzičari imaju za temu muziku tog perioda, a posjetiocima se nudi hrana vezana za prapočetke grada Budve i ovog područja.
Cilj Festivala je promocija našeg kulturnog nasljeđa u kombinaciji sa dugo prisutnim kultom vina i grožđa, što je sve skupa jako važan segment naše turističke ponude, kao i da se bogatim kulturno-umjetničkim programom privuče sto veći broj posjetilaca, da se turistima učini boravak interesantnijim a subjektima turističke privrede u poslovnom smislu korisnim. Mjesto dešavanja je prostor unutar i ispred Starog grada. Vrijeme trajanja festivala jedan dan i ulaz je besplatan.