Актуальные события в пульмонологии

Отель Mediteran, Бечичи, 04-06. Июнь 2021 г.

Respiratorno udruženje Crne Gore Organizuje stručni sastanak pod nazivom: „Aktuelnosti u pulmologiji“.

Program

 Petak, 04. Jun 2021. godine


17:00 - Registracija
17:15 - Sastanak članova udruženja
17:45 - Pauza

18:00 Otvaranje - Dr Jelena Borovinić Bojović

Sesija: Opstruktivne bolesti pluća

Moderatori: Dr Zorica Radulović, Dr Aleksandra Toljić.

18:10 - Put za prevazilaženje loše saradnje pacijanata sa astmom i HOBP - Dr Mirko Šebek
18:30 - Mjesto Symbicort Turbuhalera u GINA i GOLD smjernicama - Dr Nena Milačić
18:50 - Sponzorisani simpozijum “Savremeni pogled na astmu i HOBP“
            - Xolair – Nova mogućnost u terapiji teške astme - Dr Vladimir Jovanović
            - Ultibro Breezhaler – Novo poglavlje u liječenju pacijenata oboljelih od HOBP - Dr Olivera Grubač
19:25 - Diskusija
19:45 - Personalizovani pristup u terapiji EGFRM +  uznapredovalog NSCLC - Dr Marija Stolić
20:05 - Zatvaranje prvog  dana sastanka
 

 Subota, 05. Jun 2021. godine


Sesija: Karcinom pluća

Moderatori: Dr Marija Stolić, Dr Mitar Vukosavljević

09:00 - Kako je imunoterapija unaprijedila našu praksu - Dr Marija Stolić
09:35 - RECIST i iRECIST kriterijumi - Dr Dejan Perović
10:10 - Radioterapija u liječenju karcinoma pluća
10:45 - Pauza

Karcinom pluća - Uloga genomskog profilisanja u realizovanju koncepta precizne medicine

11:00 - Kakav je napredak postignut u poslednjoj deceniji? - Dr Vanja Karađinović
11:15 - Personalizovana medicina u terapiji karcinoma pluća - Dr Marija Stolić
11:30 - Dešifrovanje genomskog koda - FoundationOne - Dr Zorana Marić
11:45 - Produženo preživljavaje sa primjenom lijeka Tecentriq u drugoj liniji, prikaz slučaja - Dr Ana Delić Vukićević
12:00 - Diskusija11:30 - Respiratorni proremecaji tokom spavanja, zanemareni  problem - Prof.dr Ivan Kopitovic
12:15 - Pauza za ručak

Popodnevna sesija

Moderatori: Prof dr Danko Živković; Dr Vladimir Jovanović

13:30 - Medicina bola kroz HEPMP projekat, Karcinomskabol - Prof dr Danko Živković
13:45 - Solitarninodusi u plućima, diferencijalna dijagnoza - Dr Dubravka Lopićić Mirković
14:00 - HRCT intersticijskih bolesti pluća - Dr Rade Kovač
20:05 - Zatvaranje I dana sastanaka
 

Nedelja, 06. Jun 2021. godine


Sesija: COVID 19

Moderatori: Dr Jelena Borovinić Bojović, Dr Dražen Mijanović

10:00 - CT kod COVID-19 pneumonije: radiološki izvještaj i skoring - Dr Rade Kovač
10:20 - COVID-19 Što nismo znali, a što sad znamo - Dr Vjera Lipovac
10:40 - COVID-19 AstraZeneca vakcina, snaga podataka za zaustavljanje pandemije - Dr Marija Ignjatović
11:00 - COVID-19 Infekcija kod djece hospitalizovane na IBD KCCG - Dr Dunja Vlahović, Dr Tomo Plamenac
11:20 - COVID-19 Panel diskusija
11:50 - Zatvaranje sastanka
12:00 - Ručak

 

Dr Mirko Šebek

Mob: +382 69 091 599
           +382 68 059 669

E-mail: mirkosb@yahoo.com